Vyberte si prosím, kde si chcete rezervovať miestoRestaurant

Bar
Pravidlá rezervácií1. Rezervácie držíme 5 minút po Vami zvolenom čase.
2. Maximálny čas rezervácie v piatok a sobotu je 20:30, v ostatné dni 21:00.
3. Minimálny počet osôb na rezervácii je 2.
4. Maximálny počet osôb na rezervácii je 12. V prípade, že potrebujete rezerváciu pre viac ako 12 ľudí, napíšte prosím na adresu manager@thevelvet.sk.
5. Rezervácie je možné vytvárať maximálne 14 dní dopredu.
6. Ak Vami požadovaný dátum sa nenachádza v zozname, sme plne obsadení a nie je možné vytvoriť rezerváciu.